25 března, 2014

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Basilika sv.Václava
     byla od počátku zamýšlena jako velké
mauzoleum nad hrobem největšího českého světce.
Stojí na míste, kde byl podle tradice bratrem 
Boleslavem I. roku 935 (nebo 929
zavražden sv. Václav 
a které se stalo významným poutním místem.
Založil ji kníže Břetislav I. kolem r. 1042 
a při ní zřídil v r. 1052 kolegiátní kapitulu, 
nejstarší instituci tohoto typu v našich zemích....

Žádné komentáře: