24 listopadu, 2008

10 listopadu, 2008

Dobříš


Zámek vchod tab.

Dobříš


Zámek vchod večer

Dobříš


Zámek, popis Francouzské zahrady a vstupenka

Dobříš


Zámek plán Fr. zahrady

Dobříš


Zámek, nádvoří

Dobříš


Zámek zahr. od cesty výše

Dobříš


Zámek F.zahr.od zámku

Dobříš


Zámek zahr. od středu

Dobříš


Zámek zahr. od cesty